Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng Phật Bà mật tông 50cm, tượng thờ cúng mật tông
tượng phật bà mật tông tây tạng cao 50cm

Tượng Phật Bà mật tông 50cm, tượng thờ cúng mật tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông

Chất liệu đồng giả cổ

Kích thước cao 50cm.

 

tượng phật bà mật tông tây tạng cao 50cm

tượng phật bà mật tông tây tạng cao 50cm

tượng phật bà mật tông tây tạng cao 50cm

tượng phật bà mật tông tây tạng cao 50cm

tượng phật bà mật tông tây tạng cao 50cm

tượng phật bà mật tông tây tạng cao 50cm

 

Tượng đúc theo 6 thế thiền và bắt quyết.