Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Tượng Phật Di Lạc ngồi cầm hồ lô bằng đồng mắt cua
tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng

Tượng Phật Di Lạc ngồi cầm hồ lô bằng đồng mắt cua

Tượng Phật Di Lạc,ngồi cầm hồ lô,Di Lạc Phật Tổ,tượng đồng,tượng thờ cúng

Chất liệu: ĐỒng mắt cua

Cao 18cm

tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng 6 tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng 5 tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng 4 tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng 3 tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng 2 tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng 1 tượng phật di lặc ngồi cầm hồ lô đồng