Trang chủ / Đồ phong thủy / Con vật phong thủy / Tượng thỏ bằng đồng, tượng thỏ đồng, vật phẩm phong thủy nhiều mộc
tượng thỏ đồng phong thủy 2

Tượng thỏ bằng đồng, tượng thỏ đồng, vật phẩm phong thủy nhiều mộc

Tượng Thỏ, Thỏ đồng, Tượng Con Thỏ, Tượng đồng con vật, tượng phong thủy, vật phẩm phong thủy

Kích thước: cao 13cm
Chất liệu đồng đỏ mắt cua

tượng thỏ đồng phong thủy tượng thỏ đồng phong thủy 3 tượng thỏ đồng phong thủy 2

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.