Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân Việt / Tượng Trần Hưng Đạo khảm bạc cao 50cm
tượng trần hưng đạo tam khí, tượng đức thánh trần khảm bạc

Tượng Trần Hưng Đạo khảm bạc cao 50cm

Tượng Trần Hưng Đạo khảm bạc, cao 50cm, Đức Thánh Trần,Tượng Đức Thánh Trần, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tượng đồng tam khí

Chất Liệu: Đồng đỏ, khảm bạc

tượng trần hưng đạo tam khí, tượng đức thánh trần khảm bạc tượng trần hưng đạo tam khí, tượng đức thánh trần khảm bạc tượng trần hưng đạo tam khí, tượng đức thánh trần khảm bạc tượng trần hưng đạo tam khí, tượng đức thánh trần khảm bạc tượng trần hưng đạo tam khí, tượng đức thánh trần khảm bạc