Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân Việt / Tượng vua Lê Lợi cao 65cm
tượng vua lê lợi đồng đỏ khảm bạc

Tượng vua Lê Lợi cao 65cm

Tượng Lê Lợi, Vua Lê Lợi, vị anh hùng dân tộc, tượng đồng danh nhân Việt Nam

Kích thước: cao 70cm

Chất liệu Đồng đỏ

Qui cách: Đúc thủ công, khảm bạc tam khí

Tượng Lê Lợi, Vua Lê Lợi, vị anh hùng dân tộc, tượng đồng danh nhân Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.