Thiềm thừ - Long Quy

Tượng thiềm thừ phong thủy, cóc 3 chân cóc tài lộc ngồi tiền, cóc nhả tiền cóc ngậm tiền. Long quy rùa đầu rồng phong thủy cõng con, cõng gậy như ý, cõng bát quái, cõng tiền vàng, cõng tháp văn xương

Liên hệ
Liên hệ