Đĩa đồng lưu niệm

Đĩa đồng gò, đĩa đồng đỏ, đĩa đồng ăn mòn, sản xuất đĩa quà tặng lưu niệm