Tượng Bác Hồ

Tượng bác hồ bằng đồng làm quà tặng lưu niệm, trang trí phòng làm việc, phòng họp, phòng hội thảo