Trang chủ / Đồ thờ cúng / Đồ thờ khác / Đỉnh đốt trầm hoa đào đk 13cm
đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm quả đào hoa đào

Đỉnh đốt trầm hoa đào đk 13cm

Đỉnh trầm,đỉnh nắp hoa đào,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm quả đào hoa đào đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm quả đào hoa đào 1 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm quả đào hoa đào 2 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm quả đào hoa đào 3 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm quả đào hoa đào 4 đỉnh đốt trầm bằng đồng, đỉnh xông trầm quả đào hoa đào 5