Trang chủ / Quà tặng lưu niệm / Đồng hồ quà tặng / Đồng hồ đại bàng, đồng hồ bằng đồng
Đồng hồ con đại bàng, đồng hồ bằng đồng, đồng hồ cơ, đồng hồ quà tặng lưu niệm, đồng hồ omega bằng đồng

Đồng hồ đại bàng, đồng hồ bằng đồng

Đồng hồ con đại bàng, đồng hồ bằng đồng, đồng hồ cơ, đồng hồ quà tặng lưu niệm, đồng hồ omega bằng đồng

Đồng hồ đại bàng,Đồng hồ giả cổ, đồng hồ bằng đồng

Kích thước: dài 20cm, cao 18cm, rộng 13cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

Đồng hồ chạy bằng cót, hằng ngày lên cót 1 lần để chạy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.