Trang chủ / Đồ thờ cúng / Tượng Phật / Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Phật Bà thiên thủ thiên nhãn
tượng phật thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Phật Bà thiên thủ thiên nhãn

Phật bà nghìn mắt nghìn tay, Tượng đồng phật bà nghìn mắt nghìn tay, Phật Bà thiên thủ thiên nhãn, Phật bà ngồi tọa đài sen, thiền định
Chất liệu: đồng thanh khiết, hun giả cổ, hun màu đen
Kích thước: Cao 50cm – cao 45cm và cao 25cm

Quy cách: Đúc thủ công, màu giả cổ , màu hun đen, màu đồng đỏ mắt cua

 

Tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay cao 25cm bằng đồng vàng.

 

tượng phật thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay 4 tượng phật thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay 5

 

 

Tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn cao 50cm bằng đồng.

tượng phật thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn taytượng phật thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay 3 tượng phật thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay 2 tượng phật thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay 1

 

 

Mẫu tượng thiên thủ thiên nhãn hun giả cổ cao 50cm.

tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 7

 

 

 

– Tượng phật thiên thủ thiên nhãn, nghìn mắt nghìn tay bằng đồng cao 43cm

tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 6 tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 6

tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 2

 

– Tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng mẫu đứng cao 22cm

tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 11 tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 10

 

 

– Tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng mẫu đứng cao 60cmtượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 9 tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 8

 

 

– Tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng cao 1m7

tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 5 tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 4 tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn, tượng nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đúc 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.