Trang chủ / Tượng danh nhân / Tượng Bác Hồ / Tượng bác hồ ngồi đọc báo cao 42cm đồng đỏ phủ đồng bảo vệ
tượng bác hồ ngồi ghế mây đọc báo cao 40 42

Tượng bác hồ ngồi đọc báo cao 42cm đồng đỏ phủ đồng bảo vệ

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,đồng đỏ, tượng Bác Hồ

Kích thước: Cao 43cm

Chất liệu: Đồng đỏ

 

Tượng Bác Hồ ngồi ghế mây 43cm, tượng bác đọc báo bằng đồng Tượng Bác Hồ ngồi ghế mây 43cm, tượng bác đọc báo bằng đồng Tượng Bác Hồ ngồi ghế mây 43cm, tượng bác đọc báo bằng đồng Tượng Bác Hồ ngồi ghế mây 43cm, tượng bác đọc báo bằng đồng