Trang chủ / Tượng danh nhân / Danh nhân Việt / Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm
Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm

Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm

Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm. Tượng Đức Thánh Trần cầm cuốn thư cầm kiếm. Khảm bạc tam khí cao cấp.

Kích thước: Cao 50cm.

Chất liệu: Đúc đồng đỏ.

 

 

Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm Tượng trần hưng đạo khảm bạc tam khí cao 50cm