Trang chủ / Tranh đồng quà tặng / Tranh phù điêu / Tranh đồng Vinh quy bái tổ
Tranh đồng Vinh quy bái tổ, tranh phù điêu chạm đồng

Tranh đồng Vinh quy bái tổ

Tranh đồng Vinh quy bái tổ

Kích thước: 80x160cm; 100x170cm; 110x220cm

Khung gỗ thịt

Tranh đồng Vinh quy bái tổ, tranh phù điêu chạm đồng