Trang chủ / Quà tặng lưu niệm / Đĩa đồng lưu niệm / Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh
đĩa đồng lưu niệm, đĩa cảnh hạ long, quà tặng hạ long, hạ long quảng ninh

Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh

Cung cấp và sản xuất quà tặng đĩa đồng lưu niệm, đĩa cảnh hạ long, quà tặng hạ long, hạ long quảng ninh

Kích thước: ĐK 20cm

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất

Chế tác theo phương pháp gò chạm thủ công mỹ nghệ

Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh đĩa đồng lưu niệm, đĩa cảnh hạ long, quà tặng hạ long, hạ long quảng ninh Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh Đĩa quà tặng lưu niệm Hạ Long Quảng Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published.